PG 58

输送流量范围:0~150m3/min

输送压力:0~1000mbar 或 -500~0mbar低负压输送

主要机型:30.10 - 36.20

出风口径:DN50 - DN300


典型应用:

  • 低负压物料输送
  • 化学尾气的回收
  • 主要输送气体有:N2 / H2 / O2 / CH4 / CO2 / 水煤气和沼气等
  • 内腔可做镍和聚四氟乙烯镀层处理,以防内部被腐蚀

RNTG风机参数表 对应PG58机组

型号 口径 风量范围 (m3/min) 压力范围 (mbar) 电机功率范围 (KW)
RNTG/50/30.10 DN50 0.61-4.58 300-900 1.5-11
RNTG/80/30.20 DN80 0.85-6.42 300-1000 2.2-15
RNTG/80/30.30 DN80 1.16-8.59 300-800 2.2-18.5
RNTG/80/31.10 DN80 1.30-8.80 300-1000 2.2-22
RNTG/100/31.20 DN100 1.96-12.06 300-1000 3-30
RNTG/100/31.30 DN100 3.05-18.08 300-800 5.5-30
RNTG/100/32.10 DN100 2.43-17.59 300-1000 4-37
RNTG/100/32.20 DN100 3.90-21.24 300-1000 5.5-55
RNTG/150/32.20 DN150 21.49-25.16 300-1000 22-55
RNTG/150/32.30 DN150 5.71-35.69 300-800 7.5-75
RNTG/150/33.10 DN150 5.07-27.30 300-1000 7.5-75
RNTG/150/33.20 DN150 7.8-40.29 300-1000 11-90
RNTG/150/33.30 DN150 11.49-43.55 300-700 15-90
RNTG/200/33.30 DN200 46.77-57.18 300-700 37-90
RNTG/200/34.10 DN200 9.39-43.50 300-1000 11-110
RNTG/200/34.20 DN200 12.90-58.00 300-900 15-132
RNTG/200/34.30 DN200 19.70-55.92 300-600 22-90
RNTG/250/34.30 DN250 62.18-83.60 300-600 55-132
RNTG/200/35.10 DN200 13.13-59.68 300-1000 18.5-132
RNTG/250/35.10 DN250 61.50-68.95 300-1000 55-160
RNTG/250/35.20 DN250 17.91-92.70 300-800 30-160
RNTG/250/36.10 DN250 34.04-100.00 300-1000 30-250
RNTG/300/36.20 DN300 44.5-151.77 300-800 55-315
  • 此参数表所提供数据为绝对压力1bar/温度20°C时空气重量1.2Kg/m3时的数值
  • 所列数据因环境进气量与绝对动力有所差异,差异量为±5%
  • 当所需压力与吸气风量不在上表时,请直接询问我们
  • 此表仅为各参数范围,如需详细参数,欢迎向销售代表索取选型资料

相关产品